Guba kag ginatipunan sang tubig sa tion nga mag-ulan ini nga dalan sa Ellieta . Sang nagligad nga inadlaw ini ginpaidalum na sa repair kag reblocking sang aton City Engineers Office para mangin masulhay kag luwas na ang inyo pagbiyahe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *