Ang Roxas City amo ang gindeklarar nga CHAMPION – Countryside Category sa ginhiwat nga Saot Capiz sa Capiztahan 2024. Dungan sini nakuha man naton ang Best in Costume Award.

Salamat sa matahum kag madinalag-on nga pagrepresentar sa aton syudad CPC Sarayawan Dance Company.

Congratulations!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *