Dayon ang Sinadya kag Paskwa sa Roxas!

Kita nag-umpisa na sa pagpadekorar sa aton Roxas City Plaza agud bisan sa simple nga pamaagi mabatyagan sang tanan ang espiritu sang Kapaskwahan kag pagpasidungog kay Birhen Maria.

Basta ara lang sa guihapon ang paghalong, wala rason nga indi kita mag hiwat sang simple nga selebrasyon para sa Sinadya kag Paskwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *