Ang Roxas City Government kapartner ang University of the Philippines Visayas College of Fisheries and Ocean Science’s Institute of Marine Fisheries Oceanology

nagpatigayon sang Underwater Assessment sa Diwal Sanctuary. Ini nga assessment kinahanglanon sa pagtuon kag aton ginaplano nga Diwal preservation kag pagpadamo sang tubo sini indi lang sa Punta Cogon pati na sa Barra kag iban pa nga kadagatan sakup sang Roxas City.

Ini nga team nga ginpangunahan ni Ms. Shirley M .Golez, University Research Associate, upod sanday Precious Nikola B. Gaurana, Diosette Cleo P. Cutas, Jessa Cortes kag Kimberly C. Mamburam.

Una diri nagpatigayon man sang underwater assessment ang UPV OceanBio Lab sa pagpanguna ni Mr. Lucas Felix Jr., upod sanday Raphael M. Dela Rosa kag Graziele Ann Taclas sa mga Marine Protected Areas naton nga ginlakipan sang Olotayan kag Mantalinga island. Kabahin ini sang aton tinutuyo nga mapreserbar kag maamligan ang aton dunang-manggad sa kadagatan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *