Kita ginbisitahan slsang maga katapo sang Couples for Christ diri sa Capiz sa pagpanguna ni Couples for Christ Capiz Provincial Area Director Bo Bediones agud amon hinalaan ang pagtagbalay sang Roxas City sang CFC-Youth for Christ Western Visayas Conference sa Oktubre 21.

Ang ila pagtililipon pagapasakupan sang 800 ka partisipante sa nagkalainlain nga lugar sa Pilipinas.

Aton ipabutyag ang mainit nga pagbaton kag matahum nga akomodasyon sa ila pag-abot diri sa Roxas City.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *