Ang Roxas City Government magapasakup sa Central Philippines Tourism Expo CPTex2023 nga pagahiwaton sa Iloilo Convention Center sa Hunyo 16-18.

Nag-meeting na kami sang aton City Tourism Officer Bryan Argos upod sanday Ms. Cheryl Anne del Rosario sang Panublion Museum, CIFPA kag DTI-Capiz agud Istoryahan ang aton preparasyon sa igapahamtang nga Display Booth sang Roxas City sa CPTex2023. Igapasundayag naton diri ang aton seafood products kapareho sang diwal, alimango, dried fish kag iban pa nga produkto.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *