Nagbuhos man ang ulan, wala mauntat ang Sinadya sa Sadsad.

Salamat sa tanan nga mga nag-upod halin sa mga pampubliko kag pribado nga sektor labi na sa 16 ka mga tribu nga nagpasakup.

Ang inyo partisipasyon naghatag sang dugang nga duag kag kasadyahan sa aton selebrasyon sang kapistahan sang Immaculada Concepcion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *