Nagapabilin nga buhi ang tradisyon sang Baybayanon nga pagpatigayon sang Fluvial Procession sa kapistahan ni Sr. San Juan de Bautista.

Isa ka masadya nga selebrasyon sang pagpasalamat, debosyon kag pagpasidungog sa patron sang Baybay.

Sakay sa mga baroto ginatos ka deboto, mangingisda kag ila pamilya halin sa mga coastal areas sang Roxas City ang nagpakigbahin sa prosesyon sa dagat kag ululupod nga nagpangamuyo nga puno sang pagpasalamat kag nagpangayo sang bendisyon kag pag-ubay sa Mahal nga Patron.

Happy Fiesta Fiesta Baybay! Viva Sr. San Juan!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *