Sa ikaduha nga adlaw sang Shellfish Grow-Out and Post Harvest Training sang BFAR, gintudluan man ang mga partisipante nga mangingisda kag manugtalaba sang Shellfish Value Adding.

Sila ginhanas sa tama nga proseso sa pag- ubra sang Oyster Cracker, Oyster Kropek, Smoke Oyster kag Oyster Sauce. Paagi sini nabuligan sila nga makaangkon sila sang alternatibo nga pangabuy-anan kag dugang nga kita.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *