Kay inyo ginpangayo ang Ben & Ben kag si Bamboo, ini ihatag sa inyo sang Roxas City Government!

Libre nga performance sa Roxas City Plaza para sa tanan!

Upod Kita magkinasadya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *