Tuman ang kasadya sa Sinadya labi na kon ululupod kita sa pag-Sadsad.

Mas nagdamo pa ang tribu nga nagpasakup. Halin sa 16 subong 23 na.

Tubton sa liwat naton nga pag-Sadsad!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *