Masadya ang Zumba sa Plaza. Ginatos ang nagpartisipar sa ginhiwat nga Electro Celebrity Zumba sa Sinadya subong nga hapon halin pa sa nagkalain-lain nga banwa sa Capiz. Ini ginpangunahan sang Zumba Celebrity Dancer Joshua Zamora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *