Ginpresentar sang aton Technical Team para sa pagatukuron nga Roxas City Abattoir Project ang resulta sang ginpatigayon nga Ocular Inspection sa site sang Slaughter House sa Dinginan.

Amon man ginhinalaan sa meeting ang relokasyon sang mga pamilya nga maapektuhan sa tion nga umpisahan na ang konstruksyon sang Double AA Standard Slaughter House naton nga proyekto.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *