Ginhiwat subong nga adlaw ang Orientation sa pagbukas liwat sang klase sa St. Joseph Vocational Training and Assessment Center Inc.

Naimbitahan kita ni Rev. Fr. Gybbyn Gumban, School Director nga magtambong sini nga hilikuton bilang kapartner kag nagasuporta sa ila tinutuyo nga mabuligan ang mga kabataan nga maka-eskwela sa pihak sang kabudlay sa pangabuhi. Nagrepresentar sa akon sini nga hilikuton si Mr. Glenn Amane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *