Isaylo na naton sa bag-o nga pwesto ang mga Meat and Poultry Vendors sang TATC.

Umpisa sa masunod nga semana makaumpisa na sila saylo sa bag-o nga Meat and Poultry section sa sulod merkado malapit sa fish, dry goods kag vegetable section. Gani mas mahupos na sa pumoluyo ang pagpamalaklon.

Gin-meeting naton sila kaina agud iplastar ang mga pagsulundan agud mangin maayo ang pagginawi kag may sistema ang ila pagbaligya. Gusto naton siguruhon nga matinlo kag indi pag-abusaran ang ginpanami naton nga merkado.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *