Sa Hunyo 24 Pista na ni Sr. San Juan Baustista.

KADTO NA SA BAYBAY, mag-upod sa maduagon kag masadya nga selebrasyon. May Fluvial Procession, Baroto Ko, Pabugal Ko, Sadsad, Watersports kag Banda.

Ini nga mga aktibidad gindala sa aton sang Barangay Baybay Officials, Sangguniang Kabataan-Baybay kag suportado sang Roxas City Government.

Viva San Juan!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *