Masobra isa ka gatos ka mga estudyante kag manunudlo halin sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan nga may huyog kag nagatuon sang Literature ang nagpasakup sa TINAGA 1st National Critical Literary Exchange.

Ginhanas ang aton mga young story tellers, writers, poets kag iban pa kon paano mapaayo ang ila kinaadman sa Literatura.

Salamat sa aton mga speakers kag bisita nga sanday Ava Lauren Arnejo kag Engr. Al Osiris Inking sang Cebu kag Eunice Joy Bacalando sang Metro Manila sa inyo ginhatag nga oras kag kinaalam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *