Ginbaton subong nga aga ni Amang Danilo Cadenas ang P100,000 pesos nga bulig pinansyal para sa Rizalian Livelihood Association nga pagagamiton sa pagpakaayo sang ila bakery kag iban pa nga importante nga kinahanglanon.

Kadungan sini gintugyan man naton sa Lanot Farmers Association pinaagi sa ila Presidente nga si Manong Benicio Crespo ang P30,000 pesos nga bulig-pinansyal para sa pagpatukod sang garahe sang ila farm machineries.

Ini pamaagi sang gobierno sang syudad agud mabuligan sila nga makabangon kag mapatin-ad ang pangabuhi sang mga miyembro.

Tinguhaan naton nga makaagum man sang ayuda halin sa National Government ang iban pa nga Farmers Association agud bisan paano makabulig kita pamag-an sang pangabuhi sang mga mangunguma nga katuwang sang syudad sa pagpadayon sang aton Food Security Program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *