Ginatos ka pamatan-on nga nagahandum nga makasulod sa UPOD KITA SCHOLARSHIP Program agud makapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo ang nagpaidalum sa Qualifying Examination subong nga adlaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *