Ginbisita kita sang USAID agud ipresentar sa aton ang Project INSPIRE (Investing in Sustainable Partnership for Inclusive Growth and Regenerative Ecosystem Project) kapartner ang GRF Hublag Foundation, Blue Seas Philippines, C3 Philippines kag Algo Digital PH.

Isa man ka partnership sa tunga sang USAID kag City Government ang amon gin-istoryahan nga nagatuyo nga buligan ang aton syudad sa pagpasanyog sang produksyon sang aton seafood products, pagpakay-o sang ecosystem approach pinaagi sa fisheries management, responsible seafoods economics kag market linkages agud makilala aton mas makilala pa ini sa iban nga lugar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *