Subong nga Dominggo ginaselebrar sang bilog Simbahan Katolika ang Christ the King. Aton ginasaulog kag ginapasidunggan si Hesus nga Hari kag aton manunubos.

Ini nga balaan nga kahiwatan sa simbahan nagapahanumdom sa tanan nga mangin maayo nga Kristiyano, pabakuron ang aton pagtuo sa Diyos kag magpasalamat sa mga bugay kag pag-ubay nga aton nabaton.

Ang selebrasyon sang Christ the King sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral ginpangunahan sang aton Arsobispo sa Capiz His Excellency Most Rev. Victor B. Bendico, D.D.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *