Mainit nga pag-abi-abi sa 12 ka inbound students halin sa Indonesia nga kabahin sa Sea-Teacher Student Exchange Program sa 9 ka mga Campuses sang Capiz State University.

Ari sila sa Roxas City kag Capiz agud tun-an ang aton kultura, tradisyon, edukasyon kag iban pa.

Pagkatapos sang ila opening program kag pag-welcome sa ila sa CAPSU, ginbisita nila ako sa opisina. Aton ginpaabot ang suporta sa sini nga programa nga magapabakud sang aton relasyon sa iban nga pungsod sa patag sang edukasyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *