Subong nga Agosto ginaselebrar ang Sight Saving Month kag White Cane Safety Day agud mapalapad ang ihibalo sang publiko sa importansya sang eye health kag paglikaw sa pagkabulag.

Ginpangunahan sang Department of Education kaupod ang Capiz State University – Pontevedra, Parent Advocates of Visually Impaired Children, Inc., Cerecare Philippines Foundation Inc. ang selebrasyon nga ini sa Capiz pinaagi sa pagpatigayon sang programa nga nagarekognisar sa mga visually impaired individuals nga may talento kag mga madinalag-on nga naabot ang handum bisan sila bulag.

Aton gid ginapasalamatan ang tanan nga nagasuporta sa mga Visually impaired. Ini nga aktibidad nagapahanumdom sa tanan nga indi dapat mangin upang ang kasablagan sa lawas sa pag-abot sang aton mga handum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *