PADAYON ANG BUGAS!

Padayon ang distribusyon sang libre nga bugas sa Culajao para sa masobra 500 ka pamilya. Ang pag-abot sini ila gid ginahulat kag ginahandum nga indi mauntat.

“Sabat sa gutom ang 15 kilos nga bugas. Salamat gid kay napamatian ang amon pangamuyo nga mapadayon ang programa kay si Mayor Dadivas upod ta gyapon,” siling sang taga-Culajao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *